Banner Top

Najava: MANIFESTACIJA „DANI STRUČNOG OBRAZOVANJA“

Centar za stručno obrazovanje je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i socijalnim partnerima, a u cilju promocije stručnog obrazovanja, u periodu od 21.04. do 21.05.2016. godine, planirao organizaciju manifestacije „Dani stručnog obrazovanja“, u okviru koje će biti organizovano nekoliko sajmova i takmičenja u vještinama i znanju između učenika stručnih škola. Uz saglasnost i podršku Ministarstva prosvjete i u saradnji sa Ispitnim centrom, organizovaće se državna takmičenja u vještinama i znanju iz oblasti elektrotehnike, automehatronike, saobraćaja, poljoprivrede.

U planu je organizacija sajmova, i to: IV Nacionalnog sajma preduzeća za vježbu, pored kojih će učestvovati i preduzetnički klubovi, kao i VI Sajma mladih pronalazača, koji se organizuje u saradnji sa Ministarstvom nauke i Fondacijom „Mladi pronalazači Crne Gore“.

Centralni događaj u okviru pomenute manifestacije će biti Sajam stručnog obrazovanja, koji će biti organizovan u Podgorici. Sajam bi imao za cilj da promoviše stručno obrazovanje, kao i postojeća zanimanja. Predstavnici škola će imati mogućnost da na različite načine (prezentacije, propagandna sredstva, praktično, demonstriranjem vještina), na licu mjesta predstave zanimanja u okviru svojih škola. Predviđeno je da škole zajednički nastupe u promovisanju zanimanja i sajam ne bi imao za cilj promociju pojedinačnih škola, već zanimanja i područja rada.

Smatra se da bi ova manifestacija mogla privući veliki broj građana, prije svega budućih srednjoškolaca i njihovih roditelja, koji bi se na taj način upoznali sa mogućnostima i ponudom stručnog obrazovanja u Crnoj Gori i tako odabrali svoje buduće zanimanje.

Kompletna manifestacija bi bila marketinški propraćena u saradnji sa PR službom Ministarstva prosvjete i za potrebe ovog događaja bi se štampao određeni inofrmativno-propagandni materijal.

Plakat o danima stručnog obrazovanja možete preuzeti ovdje.