Banner Top

Crna Gora dio EPALE platforme

EPALE (Evropska elektronska platforma za učenje odraslih) je nova višejezička zajednica profesionalaca iz oblasti obrazovanja odraslih, čiji rad finansira Evropska komisija. Njen cilj je unapređenje kvaliteta i omogućavanje učenja odraslih širom Evrope. EPALE je počela sa radom na proljeće 2014. godine. Centar za stručno obrazovanje ima ulogu nacionalne službe za podršku, kao predstavnik Crne Gore koja učestvuje u programu Erasmus+, a imenovan je od strane Ministarstva prosvjete. Uloga nacionalne službe za podršku je doprinos stvaranju sadržaja za EPALE i pokretanje ove platforme. Ministarstvo prosvjete je za Nacionalnog koordinatora za sprovođenje Evropske agende za učenje odraslih imenovalo gospođu Gordanu Bošković iz Centra za stručno obrazovanje, koja je ujedno i kontakt osoba za saradnju u okviru EPALE aktivnosti.

Za potrebe unapređenja ove platforme i omogućavanje doprinosa u smislu sadržaja, Evropska komisija omogućila je grantove za sve države koje su korisnice Erasmus+ programa. U skladu sa Pozivom Nacionalnim koordinatorima za podnošenje predloga projekata (CALL FOR PROPOSALS – EACEA 02/2015), Crna Gora ima na raspolaganju 26.100 EUR, a nacionalna služba za podršku, odnosno Centar za stručno obrazovanje, u obavezi je da pripremi projekat u trajanju od 2 godine, kojim će se unaprijediti postojeće stanje u oblasti učenja odraslih na nacionalnom nivou, a čiji će rezultati poslužiti kao doprinos za EPALE platformu. Rok za podnošenje projektnog predloga je 19. maj 2015. godine do 12 časova (po centralno-evropskom vremenu).

Pozicioniranje evropske agende za obrazovanje odraslih u budućoj EU politici je trenutno vodeći prioritet EK, tj. one organizacione jedinice koja se bavi ovim pitanjem. U skladu sa tim i nizom drugih prioriteta, baziraćemo se na aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju svijesti opšte i stručne javnosti o značaju uključivanja u aktivnosti cjeloživotnog učenja u cilju stvaranja preduslova za veću konkurentnost radne snage na tržištu rada.