Banner Top

Opština Herceg Novi

02008459
14 februar 2017
Herceg Novi
Trg Maršala Tita 2
031/321-052
 
Kratak opis djelatnosti
 
Sektori
Ekonomija i pravo,Turizam, trgovina i ugostiteljstvo
 
Prethodno iskustvo saradnje sa školama
Intenzivna saradnja sa J.U.S.Š. "Ivan Goran Kovačić"