Banner Top

Balkan Caffe

03051382
10 februar 2017
Bar
Jovana Tomaševića G9
069 490 108
 
Kratak opis djelatnosti
Caffe bar
 
Sektori
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo
 
Prethodno iskustvo saradnje sa školama
Ekonomska škola bar, školske godine 2015/2016 i 2016/2017