Banner Top

Antivari star

03024687
08 februar 2017
Bar
Jovana Tomasevica41
030312025
 
Kratak opis djelatnosti
Ugostiteljske usluge hrane i pica
 
Sektori
Obrazovanje i osposobljavanje
 
Prethodno iskustvo saradnje sa školama
Saradnja sa " JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska skola Bar