Banner Top

Padrino Mont

02262622
07 februar 2017
Bar
Ronkula bb
+38230340556
 
Kratak opis djelatnosti
Preduzece za trgovinu na veliko i malo sportske opreme.
 
Sektori
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo
 
Prethodno iskustvo saradnje sa školama
Saradnja sa Srednjom ekonomskom skolom Bar