Banner Top

Privredni subjekat

Imanje Rakočević

02794446
Mojkovac
Podbišće
067 865 423
Turizam i ugostiteljstvo
 
Sektori
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo
 
Prethodno iskustvo saradnje sa školama
Saradnja sa JUSMŠ,,Vuksan Đukić,,