Banner Top

Privredni subjekat

Doo La Cantina

03012131
Bar
Marasla Tita 25
030550912
Gastro pub -restoran
 
Sektori
Turizam, trgovina i ugostiteljstvo
 
Prethodno iskustvo saradnje sa školama
Treca godina saradnje sa srednje ekonomsko -ugostiteljskom skolom iz Bara