Banner Top

Sajam mladih pronalazača

18.maja 2015.godine, održan je peti, jubilarni Sajam mladih pronalazača Crne Gore u Delta sitiju. Organizatori sajma su Fondacija Mladi Pronalazači Crne Gore, Centar za stručno obrazovanje, Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete, dok je generalni pokrovitelj sajma Crnogorska Komercijalna banka. Ovaj sajam predstavlja spoj generacija mladih ljudi i predstavlja priliku za promociju nauke, istraživanja, inovacija i preduzetništva.

Na ovogodišnjem sajmu, predstavljeno je 18 inovativnih rješenja iz 9 srednjih škola i to: JU Srednja stručna škola iz Nikšića, JU Srednja stručna škola iz Pljevalja, JU Srednja stručna škola iz Berana, JU Srednja mješovita škola „Mladost“ iz Tivta, JU Srednja elektro-ekonomska škola iz Bijelog Polja, JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice, JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ iz Podgorice, JU Srednja građevinsko – geodetska škola „Ing.Marko Radević“ iz Podgorice i Ginazija „Slobodan Škerović“ iz Podgorice, dok se u revijalnom dijelu predstavilo 7 timova i to: 2 tima studenata sa Elektrotehničkog fakulteta, 2 tima studenata sa Mašinskog fakulteta, dvije firme i tim OŠ ”Radojica Perović”.

Učesnici su se takmičili u nekoliko kategorija i osvojili vrijedne nagrade:
• Za Najoriginalnije inovativno rješenje- Meteorološku solarnu vjetrenjaču - nagradu su osvojili učenici JU Srednja stručna škola iz Pljevalja
• Za Najkompleksnije inovativno rješenje- Zaštitu za električni šporet sa staklenom pločom - nagradu su osvojili učenici JU Srednja mješovita škola "Mladost" iz Tivta
• Za Najbolje tržišno orijentisano inovativno rješenje- Outmenu - nagradu su osvojili učenici JU Gimnazija "Slobodan Škerović" iz Podgorice
• Za Najfunkcionalnije inovativno rješenje-HHO generator na vodu- nagradu su osvojili učenici JU Srednja elektro - ekonomska škola iz Bijelog Polja Osim ovih nagrada, CKB je pripremila dvije specijalne nagrade i to za:

Ove godine su dodijeljene su i dvije specijalne nagrade generalnog pokrovitelja:
• Specijalna nagrada CKB za Najbolje društveno odgovorno rješenje na temu: Očuvanje životne sredine, dodijeljena je Green - "Bon - bon" kanti za recikliranje papira, učenika JU Srednja građevinsko - geodetska škola "Inž. Marko Radević" iz Podgorice
• Specijalna nagrada CKB za Najbolje revijalno inovativno rješenje dodijeljena je Mobilnom robotu u WiFi mreži- studenata Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta iz Podgorice

• Pobjednik 5 Sajma Mladih pronalazača je inovativno rješenje Meteorološka solarna vjetrenjača - učenika JU Srednja stručna škola iz Pljevalja
Nagrada za svaku kategoriju iznosi 200€, dok je pobjednik sajma dobio 300€.

Učenici su, kao i prethodnih godina, imali zadatak da naprave inovativan proizvod koji je originalan, praktičan za upotrebu, lak za proizvodnju, pristupačan i ima potencijala za široko korišćenje. Za izradu takvih inovacija, oni su mogli da koriste znanja iz bilo koje oblasti. Inovacije mogu biti i jednostavne i komplikovane do mjere do koje su učenici sposobni da ih izrade uz pomoć mentora koje škola imenuje, a koji imaju ulogu da pružaju smjernice, daju savjete i budu podrška učenicima u procesu inoviranja.