Banner Top

JU Srednja elektro - ekonomska škola Bijelo Polje

JU Srednja elektro - ekonomska škola Bijelo Polje
Bijelo Polje
Volođina b.b.
+382 50 486 620
+382 50 486 618
 
Kratak opis djelatnosti
Skola pruza srednje obrazovanje za rad i dalje školovanje u trajanju od tri i četiri godine, područja rada elektrotehnika i ekonomija, pravo, administracija sa 12 obrazovnih profila, od čega osam na četvrtom stepenu i četiri na trećem stepenu stručnosti.

Nastavni proces realizuje 56 nastavnika teorijske i praktične nastave u vrhunski opremljenim kabinetima i radionicama.

Učenici obavljaju dio profesionalne prakse u školskoj radionici,kod poslodavca kao i u autoelektričarskim i elektromehaničarskim radionicama u gradu. (za treći stepen stručnosti).

Naša Škola na osnovu dosadašnjih rezultata rada, ocjena stručnih organa, opremljenosti, organizacije rada, i dr. spada u kategoriju solidnih. No, i pored značajnih rezultata kolektiv nije zadovoljan, a naročito zbog stagnacije i opadanja ukupnog standarda rada. Posebno brine stagnacija u opremanju i sve slabiji materijalni uslovi rada koji negativno utiču na čitav obrazovno-vaspitni proces.
 
Sektori
Obrazovanje i osposobljavanje
Prirodne nauke
Društvene nauke
Ekonomija i pravo
Informaciona tehnologija
 
 
Saradnja sa privredom
1. Merkator INTERNATIONAL
2. PUT GROSS - Bijelo Polje
3. Mesopromet FRANCA
4. ELEKTRODISTRIBUCIJA - Bijelo Polje
5. RADIO BIJELO POLJE
6. MARTINOVIC auto servis